Retningslinjer for lukkedage

Læs retningslinjer for sampasning, lukkedage og sommerferie i daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Lukkedage

Pasning i ferieperioder

På dage, hvor fremmødet er lavere end 20 % af de indskrevne børn, kan Bøgehaven holde lukket. På disse dage plejer vi at have sampasning på én af vores to matrikler.

Lukkedage - 5. juni og 24. december

Daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune holder sædvanligvis lukket på Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Derudover har vi lukket alle helligdage samt lørdage og søndage.

Sommerferie i ugerne 28 - 29 - 30

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet, at de kommunale og selvejende daginstitutioner holder lukket i ugerne 28, 29 og 30. I disse ferieuger samles pasningen i færre institutioner. Vi har som regel sampasning på én af vores to matrikler.

Øvrige ferier og dage med lavt fremmøde

Der kan også være andre tider på året, hvor der ikke er så mange børn i Bøgehaven.

Det handler primært om

  • Vinterferien
  • Påskeferien
  • Dagen efter Kr. himmelfart
  • Efterårsferien
  • Juleferien

Er fremmødet i disse perioder under 20 %, har vi sampasning på én af vores matrikler.