Pædagogik

Vi har en pædagogisk organisering, som danner ramme for inklusion og kreativitet, og hvor der er plads til mangfoldighed og spontanitet. Derfor er begreber som nærvær, tryghed, venskaber, relationer og medansvar vigtige nøgleord for os.