Hvad kendetegner os?

Bøgehaven er et kommunalt dagtilbud – det ene af to huse i fællesinstitutionen Børneområde Nord. Begge er integrerede huse med børn i alderen 0-6 år.

Nærmiljø - alt sammen i gåafstand

  • Bøgehaven er centralt beliggende i Sdr. Nærå/Årslev, som grænser op til Odense Kommune.

  • Vi har gode trafikale muligheder - bus, tog og motorvej tæt på.

  • Området er velforsynet med stisystemer.

  • I vores nærmiljø, som vi ofte inddrager, har vi skoler, bibliotek, hal og den herligste natur - skov, vidtstrakte marker, en lille mose og vandløb.

Kendetegn

  • Vi ønsker at være kendt som en daginstitution med en høj grad af faglighed og trivsel for børn, personale og forældre.

  • Et velfungerende samarbejde med anerkendelse og respekt for hinandens kvaliteter og forskelligheder skal danne rammen for en tryg og lærerig hverdag for alle.

  • Vi ønsker en pædagogisk organisering, der kan danne ramme for inklusion, læring og kreativitet, hvor der er plads til mangfoldighed og spontanitet.

  • Relationer er en essentiel del, hvor nærvær, tryghed og medansvar er nøgleord for os.

  • Vi vil sikre, at alle børn i institutionen har en hverdag, der udover at være tryg og tillidsskabende, samtidig giver børnene dannelse samt forståelse for de sociale og individuelle aspekter af den verden, vi lever i, og hvor børnene erfarer, at mangfoldighed er en ressource.