Legepladsen

Bøgehavens legeplads rummer hele 8.100 kvadratmeter. Den er fyldt med spændende legeredskaber og kuperet terræn. Træer og buske skaber ideelle betingelser for små legekroge, der understøtter legefællesskaber.

Bøgehaven har en stor og velrenoveret legeplads, der byder på unikke legemuligheder.

På Bøgehavens legeplads er der træer, buske og planter, som giver skygge og mulighed for gode legemiljøer.

Frugttræer, frugtbuske og plantekasser beriger os med afgrøder, som vi høster af.

På legepladsen er der også en sansehave, sandkasser, boldbane, kælkebakke, bålplads og legeredskaber,
der giver spændende legerum og oaser, som lægger op til læring og glæde ved aktivt udeliv.

Alt dette medvirker til, at der er rig mulighed for motorisk udfoldelse. Vuggestuen har desuden egen ”nærlegeplads”, som er indrettet efter aldersgruppens behov.


Vi leger meget ude og praler gerne med vores fantastiske naturinspirerede legepladser.

Udendørs galleri