Huset

Her kan du læse om og se billeder af Bøgehavens indendørs rammer. Vi har nyere tilbygninger, og huset blev renoveret i 2016.

Bøgehavens indendørsareal er ca. 610 m2. Vi har 3 grupperum i børnehaveafdelingen samt 2 grupperum i vuggestueafdelingen. Udover grupperummene har Bøgehaven en stor fællessal i tilknytning til køkkenet. Salen er central placeret og bliver indrettet til vekslende lege- og læringsrum, og det er her, vi åbner om morgenen.

Bøgehaven er indrettet med skønne legekroge og miljøer, der inviterer til leg og børnefællesskaber. Her er for eksempel hyggekroge, der egner sig til højtlæsning, legemiljøer der sætter gang i rollelege samt madrasser og puder, der udfordrer motorikken.

Indendørs galleri