Forebyggende indsatser

For at sikre børnene de bedste betingelser for deres udvikling arbejder vi i Bøgehaven med tidlige forebyggende indsatser.

Forebyggende team

Bøgehaven har tilknyttet et forebyggende team, som består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og socialrådgiver.

Teamet har mulighed for at give personalet sparring på faglige udviklingstiltag i institutionen eller på forskellige generelle udfordringer omkring børn. Derudover har forældre mulighed for, sammen med nogen fra personalet, at deltage i mødet og få sparring i forhold til deres barn.

I nogle sammenhænge kan andre fagpersoner inddrages, for eksempel en ergoterapeut eller psykolog.

Det forebyggende team kommer i Bøgehaven på fastlagte datoer en gang om måneden og kan desuden kontaktes ved behov.

Sprogindsatser

I Bøgehaven sprogvurderer vi de 3-årige børn ved behov. Det kan for eksempel være, hvis personale og/eller forældre oplever, at barnet har svært ved at udtale bestemte lyde eller har svært ved at forstå og producere sætninger.

Vi har tæt samarbejde med kommunens tale- og hørekonsulenter, som vejleder forældre og personale samt yder ekstra støtte til børn med sproglige udfordringer.

Læs mere om "sprogvurdering i dagtilbud"

Inklusion

Inklusion er for alle. Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab. I Bøgehaven arbejder vi systematisk på at skabe læringsmiljøer og legefællesskaber, hvor hvert enkelt barn oplever sig som bidragende, deltagende og værdifuld.

I Bøgehaven har flere personaler diplomuddannelse i Social Inklusion.

Læs mere om inklusion her